Wikipèḍia:Serradhân Pèlèyan

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Serradhân pèlèyan iyâ arèya kompolan serradhân bhâghus è Wikipèḍia Madhurâ sè ètantowaghi komunitas. Sabellun èpamasok ka ḍaftar rèya, kompolan serradhân kasebbhut ènilai bân èkarembhâk è Wikipedia:Serradhân pèlèyann/Osolan bhâdhi mastèaghi kabhenḍerrân, nètral, lengkap, tolèsan diakritik mongghu Wikipedia:Kriteria serradhân pèlèyan. Serradhân sè ampon ollè status serradhân pèlèyan bhâkal èberri' bintang è paddhu kangan attas. Manabi bâḍâ serradhân pèlèyan è Wikipèḍia bhâsa laènna, bhâkal èparèngè bintang jhughân è pranala interwiki è paddhu kacèr bâbâ serradhân.

Juli 2023[beccè' sombher]

Kaulâ ngosolaghi serradhân Mohammad Hatta dhâddhi serradhân pèlèyan è bulân Juli 2023. - Alfiyah Rizzy Afdiquni (kanḍhâ) 7 Juli 2023 08.22 (WIB)[bâles]

Agustus 2023[beccè' sombher]

September 2023[beccè' sombher]

Oktober 2023[beccè' sombher]

November 2023[beccè' sombher]

Desember 2023[beccè' sombher]

Januari 2024[beccè' sombher]