Kotta Malang

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Kotta Malang iyà arèya sala sèttong kotta è Jhâbâ Tèmor, Inḍonèsia. Kotta Malang tamasok kotta palèng rajà nomer ḍuà' è Jhâbhâ Tèmor samarèna Sorbhàjhà bàn nomer 12 è Inḍonèsia. Kotta rèya èbhângon tangghâl 1 April 1914.

Gèografis[beccè' | beccè' sombher]

Kotta Malang luassa 114,26 km². Kotta Malang èbâgi dhâddhi 5 kacamadhân, 57 kelurahan, 548 RW (Rokon Warga), bân 4.181 RT (Rokon Tatangghâ).[1]

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. RPJMD Kota Malang. Aksès tangghâl 20 Novèmber 2022.