Kembhâng bungo

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Kembhâng bungo otabâ telleng

Kembhâng bungo otabâ kembhâng telleng (Clittoria ternatea) iyâ arèya tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Fabaceae. Tombuna kembhâng bungo arèya nalar, biyasana aghâl è naghârâ-naghârâ Asia Tèmor Lao'. Kembhângnga bhâghus abârna bhiru bâk bungo[1].

Paghuna'an[beccè' | beccè' sombher]

Maghârsarè è bânnya' kennengngan è Asia Tèmor Lao' kappra aghuna'aghi kembhâng bungo ghâbây pabârna bhiru è cem-macemma kakanan, jhâjhân, ènoman, bân la-ola sè laèn.

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. http://krpurwodadi.lipi.go.id/2020/08/31/bunga-telang-clitoria-ternatea-l/