Lompat ke isi

Kabhupatèn Lomajhâng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kabhupatèn Lomajhâng iyâ arèya sala sèttong kabhupatèn sè baḍâ è Jhâbâ Tèmor, Inḍonèsia. Kabhupatèn Lomajhâng anḍi' 21 kacamadhân. Bâtes wilayahna iyâ arèya bun ḍâja Kabhupatèn Probolinggo, bun tèmor Kabhupatèn Jember, bun lao' Samudera Inḍonèsia, bân bun bârâ' Kabhupatèn Malang.[1]

Logo Kabhupatèn Lomajhâng

Gèografi[beccè' | beccè' sombher]

Lomajhàng bâḍâ è posisi 112o -53' - 113o -23' Bujur Tèmor bân 7o -54' -8o -23' Lintang Lao'. Lomajhâng aiklim tropis, sè adhâsaraghi klasifikasi Schmid bân Ferguson, tamaso' iklimma tipe C. Jumla curah ojhân taonàn akèsar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sabagiyân rajâ iyâ arèya 24°C – 23°C. È kawasan lereng Ghunong Semeru bân kawasan laènna bâḍâ è attas 1.000 mèter è attas parmukaan tasè' (dpl), temperature palèng kenè' sampè' 5°C.

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. lumajangkab.go.id," Kabupaten lumajang",