Ahmadun Yosi Herfanda

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Ahmadun Yosi Herfanda (bhâbhâr è Kaliwungu, Kabhupatèn Kendal, Jhâbâ Tengnga, 27 Juli 1962) iyâ arèya sala sèttong bhujhângghâ Inḍonesia.

Karjâ[beccè' | beccè' sombher]

 • Ladang Hijau (Eska Publishing, 1980),
 • Sang Matahari (kompolan puisi, asareng Ragil Suwarna Pragolapati, Nusa Indah, Ende, 1984),
 • Syair Istirah (asareng Emha Ainun Nadjib bân Suminto A. Sayuti, Masyarakat Poetika Indonesia, 1986),
 • Sajak Penari (kompolan puisi, Masyarakat Poetika Indonesia, 1990),
 • Sebelum Tertawa Dilarang (kompolan carpan, Balai Pustaka, 1997),
 • Fragmen-fragmen Kekalahan (kompolan sajak, Forum Sastra Bandung, 1997),
 • Sembahyang Rumputan (kompolan puisi, Bentang Budaya, 1997),
 • Ciuman Pertama untuk Tuhan (kompolan puisi, dwibhâsâ, Logung Pustaka, 2004),
 • Sebutir Kepala dan Seekor Kucing (kompolan carpan, Bening Publishing, 2004),
 • Badai Laut Biru (kompolan carpan, Senayan Abadi Publishing, 2004),
 • The Warshipping Grass (kompolan puisi bilingual, Bening Publishing, 2005),
 • Resonansi Indonesia (kompolan sajak sosial, Jakarta Publishing House, 2006),
 • Koridor yang Terbelah (kompolan esay sastra, Jakarta Publishing House, 2006).
 • yang Muda yang Membaca (buku esay lanjhâng, Kemenegpora RI, 2009).
 • Sajadah Kata (kompolan puisi, Pustaka Littera, 2013).