Lompat ke isi

Universitas Al-Azhar

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Universitas Al-Azhar (bhâsa Arab: جامعة الأزهر الشريف; Al-ʾAzhar al-Šyarīf, Al-Azhar Moljâ), iyâ arèya sala sèttong kampus sè dhaddhi pusat ajhâr sastra Arab bân ngajhi Islam sunni è dhunnya. Azhar jhughân kampus nomor ḍuwâ' sè aberri' gellar palèng towa è dhunnya.[1] Kampus rèya anḍi' hubungan bi' Masjid Al-Azhar è Kairo.

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. Alatas, Syed Farid, 2006. From jami`ah to university: multiculturalism and Christian–Muslim dialogue, Current Sociology 54(1):112-32