Lompat ke isi

Koṭṭa Sorbhâjâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
(Èyallèyaghi ḍâri Soraḅâjâ)
Lambhâng Koṭṭa Sorbhâjâ

Kotta Sorbhâjâ (Carakan: ꦏꦺꦴꦠ꧀ꦠꦱꦺꦴꦂꦧꦗ) panèka embu' kotta Provinsi Jhâbâ Tèmor, Indonesia, dhâdhâp kotta metropolitan sè palèng rajâ è provinsi kasebbhut. Sorbhâjâ jhughâ panèka kotta sè palèng rajâ kaduwâ' è Indonesia saamponna Jakarta.