Lompat ke isi

Rabet po-seppo

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhângnga rabet po-seppo

Rabet po-seppo (Argyreia mollis) iyâ arèya totombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Convolvulaceae[1].

Panyalambherrân[beccè' | beccè' sombher]

Tombuwân arèya tombu è Kapolowân Anḍaman, Banglaḍèsh, Kamboja, Hainan, Jhâbâ, Laos, Kapolowan Sonḍhâ Kènè', Malaya, Somattra, Thailand, bân Vietnam[2].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]