Pao

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Ghâmbhâr pao èdhidhil, èkollèt

Pao panèka nyama bighi bân bhungkana. Pao alebbhu dâ' dâlem marga Mangifera. Mangifera arèya bâdâ 23-40 longkang. Nyama ilmiahna panèka Mangifera indica. Nyamana arèya rèna kandhu' artèh: "bhungka sè abighi pao, sè asala dâri Inḍia".