Nathan Trent

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Nathan Trent è 2017

Nathanaele Koll otabâ lebbi èkennal klabân nyamah Nathan Trent (lahèr è Innsbruck, Austria, 4 April 1992) panèka sala sèttong panyanyi Austria.

Singel[beccè' | beccè' sombher]

  • "Like It Is" (2016)
  • "Running on Air" (2017)