Mahfud MD

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. (laher è Sampang, Madhurâ, Jhâbâ Tèmor, 13 Mèi 1957, omor 62 taon) lebbi èkennal kalabân nyama Mahfud MD arowa politis, akademisi, bân hakim sè abhângsa Indonèsia. Bâjâ satèya ajabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia è Kabinet Indonesia Maju bâjâ 2019-2024 Pamarèntaenna Joko Widodo-K.H. Ma'ruf Amin. Mahfud MD èlante' dhâddhi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bi' Presiden Joko Widodo è 23 Oktober 2019.

Mahfud MD tao ajabat dhâddhi Ketua Mahkamah Konstitusi bâjâ 2008-2013. Sabelluna Mahfud arowa anggota DPR bân Menteri Pertahanan è Kabinet Persatuan Nasional. Mahfud ollè ghellâr Doktor è taon 1993 dâri Universitas Gadjah Mada. Sabelluna èangka' dhâddhi menteri, Mahfud arowa ngajhâr bân dhâddhi Guru Besar Hukum Tata Negara è Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.