Laddhing

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Laddhing

Laddhing rèya alat sè èghunaaghi ghâbây ngerra'. Laddhing andi' duwâ' longkang otama, yakni bessè sè ghâbây ngerra' bân gagang otabâ dhâlânanganna.