Lompat ke isi

Klèkè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Klèkè

Klèkè (Jatropha curcas L.) panèka tombuwân sè tamaso' ka ḍâlem famili Euphorbiaceae. Ombhut akaju rèya sè bânnya' ètemmowè è daerah tropis. Tombuwân arèya èkennal cè' tahanna kakerrèngan. Klèkè kabânnya'an èsettèk bhungkana. Maskè ella abit èkennal ghâbây bahan obhât bân racon, bâjâ riya klèkè èkaghâbây bahan bakar hayati ka mesin diesel polana kandungan minya' bighina. Sabelluna, kerabhât klèkè sè laèn iyâ arowa Ricinus communis ella èkaghâbây camporan pelumas lu-ghâllu.