Kaju jhârân

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kaju jhârân

Kaju jhârân otabâ palembhâng (Lannea coromandelica) iyâ arèya ka'-bhungka'an è dâlem famili Anacardiaceae sè tombu è Asia Lao' bân Tèmor Lao'. Kaju arèya biasana tombu dhâghâ 5-10 m. Kaju jhârân biasana ètamen ghâbây tamenan pangandeng.