Kèka

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
È Indonesia, hèwân akèka sè èbhelli biyasana embè' otabâ dhumbhâ.

Akèka otabâ Kèka (bhâsa Arab عقيقة) nèka nyambhelli hèwân dâlem sarèat Islam, mènangka ghârâssah sokkor ommat Islam mongghu Ghustè Pangèran bherkat bhâji' sè èlahèr. Okom akèka noro' kèngèng sè palèng kellar panèka sunah muakkadah, bân arèya kèngèng jumhur olama' noro' hadis. Kamoddhian bâdâh olama' sè ajellas akèka arèya mènangka dhebbhus: artèhna akèka jrowa meccat bhughetan jin sè abhâreng bhâji' sajjhek lahèr.