Djamil Suherman

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Djamil Suherman (lahèr è Sorbhâjâh, 24 April 1924 – wafat è Bandung, 30 November 1985 ka omor 61 taon) panèka sala èttong sastrawan Indonèsia.

Karjâ[beccè' | beccè' sombher]

  • Muara (abhâreng Kaswanda Saleh, (1958)
  • Manifestasi (1963)
  • Perjalanan ke Akhirat (1963; mennang kaduwâ' paajhinan Majalah Sastra 1962)
  • Umi Kulsum (1983)
  • Nafiri (1983)
  • Pejuang-pejuang Kali Pepe (1984)
  • Sarip Tambakoso (1985)
  • Sakerah (1985).