Chad

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bendirâ Chad
Lambhâng Chad

Chad nyama resmina Republik Chad (bhâsa Perancis: République du Tchad; bhâsa Arab: جمهورية تشاد; Jumhūriyyat Tšad) panèka sala sèttong nagâhrâ è Afrika Tengnga. Embu' koṭṭana iyâ arèya N'Djamena.