Brighâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Brighâ

Brighâ otabâ berighâ (Calotropis gigantea) iyâ arèya tamenan sè lomra tombu è Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Sri Lanka, India bân Cèna. Tamenan arèya ngennèng tombu ghân 4 m tèngghina. Bhâsa Indonesiana arèya biduri otabâ kapuk duri.