Bhâsa Tiongkok

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Bhâsa Tiongkok (Bhâsa Tiongkok: 漢語) iyâ arèya bhâsa sè èkacator bi' orèng Han.

Naghârâ[beccè' | beccè' sombher]