Bhâsa Madhurâ

Ḍâri Wikipedia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Bhâsa Madhurâ enggi panèka salah sèttong bhâsa sè e guna'agi sareng Oréng Madhurâ. Bhâsa Madhurâ gaduen penotor korang lebih 14 juta bhârgâ[1], tor terpusat e Polo Madhurâ, Ujung témor Polo Jâbâ otabâ kabâsan kasebbut lomra esebbut "kabâsan tapal kuda", anglepodi daerah Pasuruan, Sorbâjâ, Malang, Banyoangé, Kapoloan Masalembu, tor Polo Kalimantan.

Bhâsa Kangean, saellana aropa'agi bhâsa sè sarompon, namong e anggep bhâsa sè laen dhâri bhâsa Madhurâ.

É Polo Kalimantan, Masyarakat Madhurâ terpusat e kabhâsan Sambas, Pontianak, Bengkayang tor Katapang, Kalimantan Bara'. Namong e kabhâsân panèka rata-rata dat-ngodhadan epon ampon ta' oneng ka bhâsa ébuna.

Kosa kata[beccè' | beccè' sombher]

Bhâsa madhurâ aropa'agi anak cabang dhâri bhâsa Austronesia rating Malaju-Polinesia, saenggana badha kamereban dha' bhâsa-bhâsa daerah laenna e Indonesia.

Bhâsa Madhurâ banyak e pengaroeh sareng bhâsa Jhâbâ, Malaju, Bugis, Tionghoa tor enlaen epon. Pangaroh bhâsa Jâbâ ce' karasana dhâlem bentuk sistem hierarki bhâsa melaepon akibat dhâri Pengaroh Karaton Mataram sengobasané Polo Madhurâ. Bannyak jugan tor-ator dhâlem bhâsa panèka sè aramo' dhâri bhâsa Indonesia otabâ Malaju tor badha jugân dhari bhâsa Minangkabau, namong dhâlem pangocab sè bidhâ.

Contoh epon :

bhilâ (huruf "a" dibaca [e] (info)) sami saréng "bila = kapan"

Referensi[beccè' | beccè' sombher]

  1. Ethologue report for language code: mad