Bhâsa Kangèjâng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Bhâsa Kangèjâng otabâ bhâsa Kangèan panèka bhâsa sè èkacator bi' bhângsa Kangèjâng e Kapoloan Kangèjâng (otamâna e Polo Kangèjâng), sâlaje dâjâ Tase' Bhâli.