Lompat ke isi

Bhângsa:Nèreng

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Nèreng"

Bhângsa rèya anḍi' 3 kaca, ḍâri total 3.