Lompat ke isi

Bhângsa:Bâsèro Bâlândhâ

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Bâsèro Bâlândhâ"

Bhângsa rèya anḍi' 1 kaca, ḍâri total 1.