Lompat ke isi

Bhângsa:Èlmo

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Kaca ḍâlem bhângsa "Èlmo"

Bhângsa rèya anḍi' 6 kaca, ḍâri total 6.