Lompat ke isi

Bhâbâng potè

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Bhâbâng potè

Bhâbâng potè (Allium sativum) iyâ arèya tamenan dâri famili Amaryllidaceae . Ombina èkaghâbây palappa dhâsar è massa'an Indonesia. Bhâbâng potè bhâsa Indonesiana arèya bawang putih.