Lompat ke isi

Aruba

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
bendirâ Aruba

Aruba iyâ arèya sala sèttong polo è Antilen Kènè', salanjhâng 33 km è bahar Karibia lajân lao. Ibukoṭṭana enggi panèka koṭṭa Oranjestad. Bhâsana panèka bhâsa Bâlândhâ bân Papiamentu.

Loas polona panèka 178,91 km2 kalabân 23 provinsi. Penduduk negara Aruba bâḍâ 103.400 jiwa bân kapadatan penduduk 575,21 orèng per km².