Ahmad Albar

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Ahmad Syech Albar otabâ lebbi èkennal klabân nyama Ahmad Albar (lahèr è Sorbhâjâ, Jhâbâ Tèmor, 16 Julè 1946) panèka sala sèttong panyanyi bân panolès laghu Indonèsia.

Album[beccè' | beccè' sombher]

Album solo bân abhâreng[beccè' | beccè' sombher]

Singel abhâreng Clover Leaf[beccè' | beccè' sombher]

Album abhâreng Duo Kribo[beccè' | beccè' sombher]

Album abhâreng Gong 2000[beccè' | beccè' sombher]

Album abhâreng God Bless[beccè' | beccè' sombher]