Ade Chandra

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Ade Chandra otabâ Zhang Xing Yen (lahèr è Jakarta, 4 Fèbruwari 1950) panèka sala sèttong pamaèn badminton asal Indonèsia.

Prèstasi[beccè' | beccè' sombher]

  • 1972: Pamennang All England ganda putra abhâreng Christian Hadinata
  • 1973: Pamennang All England ganda putra abhâreng Christian Hadinata
  • 1973: Anggota Tim Indonesia Pamennang Thomas Cup
  • 1976: Anggota Tim Indonesia Pamennang Thomas Cup
  • 1978: Pamennang medâli Emas Asian Games ganda putra abhâreng Christian Hadinata
  • 1980: Pamennang Kejuaraan Dunia ganda putra abhâreng Christian Hadinata