Accem

Ḍâri Wikipedia
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Buwâ bân bighina accem
Kembhânga accem

Accem (Tamarindus indica) otabâ komancèr iyâ arèya sajenis buwâ sè cèlo' rassana. Biasana èghunaaghi ghâbây camporanna palappa è bânnya' massa'an Indonesia, sè aberri' rassa cèlo', misalla è è ghângan cèlo' otabâ è kowa pèmpèk. Accem kèya ègunaaghi ghâbây camporan jhâmo sè èjhuwâl bi' orèng sè ajhuwâl jhâmo.