Lompat ke isi

Abâl

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Kembhângnga abâl

Abâl (Melicope bonwickii) iyâ arèya totombuwân ḍâri famili ruk-jherrughân (Rutaceae). Makkèna tamaso' ka famili ruk-jherrughân, buwâna abâl bhidhâ bi' buwâna jherruk. Buwâna abâl arèya nè'-kènè' tapè aḍhung-ghunḍung. È bhâsa Indonesia totombuwân arèya èkoca' awal, dhinèng è bhâsa Inggris èkoca' yellow evodia otabâ yellow corkwood[1].

Jhâjhârbâ'ân[beccè' | beccè' sombher]

Bhungkana bâk rajâ sampè' rajâ, kèngèng tombu ghân 40m tèngghina, kajuna loros otabâ agu'-bâliggu' sakonnè', bunter, ta' acangka, bân 15-60cm bhuletta[2].

Pasebbârân[beccè' | beccè' sombher]

Abâl nyalambher è Asia Tèmor Lao' tamaso Malaysia (bâgian Polo Kalimantan bhâi), Filipina, Indonesia (Kalimantan, Jhâbâ, Papua)[1], Papua Nugini, ghân ka Australia[3].

Pangangghuyân[beccè' | beccè' sombher]

Kolè' ghlaghârâ abâl èghunaaghi ghâbây panola' lènta bi' rèng-orèng è Jhâbâ, dhinèng rèng-orèng è Kapoloan Tanimbar ngangghuy abâl ghâbây nambhâi disèntri[4].

Sombher[beccè' | beccè' sombher]

  1. 1,0 1,1 "Archive copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-25. Diakses tanggal 2020-10-11. 
  2. http://www.tropicaltimber.info/specie/euodia-melicope-bonwickii/#lower-content
  3. http://tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Melicope+bonwickii
  4. https://uses.plantnet-project.org/en/Melicope_bonwickii_(PROSEA)