Lompat ke isi

Ḍuwâ’

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Buwenah Dhuwa'

Ḍuwâ’  areyah buwe sè rassanah seppet, celo’ acampor manis, umummah abernah celleng. Bungkanah dhuwa’ tamasok ka golongennah jambuh (Myrtaceae). Nyamah ilmiah epon Syzygium cumini, bungkanah koko bân tengginah bisah sampek 15-20 meter. Rancaknah bannyak, tapeh tak pateh koat otabeh teppoh.

Dhuwa’ dalem basa Indonesianah e’ sebbut duwet, juwet, jamblang otabah jambu keling. E’ daerah laennah e’ sebbut jambee (Aceh), nunang (Gayo), Jambu koliong (Riau), jambu kalang (Minang), jambulang, jambulan, jombulan (Sulawesi Utara), jambulan (Flores), jambula (Ternate), jamblang (Betawi), duwe (Bima), Rappo-Rappo(Selayar). Ng Malaysia dhuwa’ e’ sebbut jambolana, duhat(Filipina), otabah Java Plum(Inggris)[1].

Asal epon bungkanah dhuwa’ areyah derih Asia Selatan, tombu landhu e daerah mabe’ sampek 1800 dpl. Molaeh derih area Semenanjung Asia (Asia Tropis), Filipina, Indonesia, sampek ka Australia. Kaangguy namen bungkanah dhuwa’ bisa derih namen bighinah, otabah nganguy carah cangkokan[1].

Buwenah dhuwa’ mun gik ngodah bernanah bhiruh agek bek pote’, rassanah seppet tor pakak. Mun la bek towah sakonik abek mera, mun la towah bernannah celleng, rassanah celo’ manis.

E’ madureh, dhuwa’ badha telok macem:

 1. Mun jenis sè buk-lembuk (kenik), e nyamaeh dhuwa’ bute’r. Polanah okorannah padhah bân buterrah nasek.
 2. Rassanah abak manisJenis panenga (umum)
 3. Jenis rajah, lebbi rajah derih pol-empolennah gerigik, e nyamaeh dhuwak sosoh.

Bannyak manfaat buwenah dhuwa’ dalem masalah kase’hatan, e antaranah:

 1. Sae’ dalem kase’hatan gigih ben tolan Vitamin C dalem buwenah dhuwa’ mengandung kalsium, sè cokop sae’ kaangguy ajagah tolang derih osteoporosis.
 2. Be’ghus kaangguy kase’hatan jantung 100 gram buwenah dhuwa’ mengandung 23 mg sodium bân 57 gm kalium. Se’ ekadhimmah zat e kasebbut, gunanah kaangguy ngatur bân ngontrol otot jantung. Saengge ngurangeh badhanah serangan jantung bân macopek pembuluh arteri.
 3. Nye’gghe diabetes manfaat buwenah dhuwa’ bisa matoron kadar guleh dalem badhan. Salaen buwenah, bighih bân deunnah bisah e manfaat agih kaagguy obetteh diabetes.
 4. Nambeih anemia (korang dhere’) e’ dalem 100 gram buwenah dhuwa’ reyah, mengandung 1,62 mg zat besi. Se bisah mabenyyak jomlah sel dhere’ me’ra.
 5. Nyegghe’ kanker buwenah dhuwa’ mengandung senyawa flavonoid akadhih; asam oksalat, asam malat, bân vitamin C. sè’ ekahdimmah aropa agih antioksidan sè bisah nyegghe’ radikal bebas e dalem badhan.
 6. Beghus ka angguy kase’hatan matah Vitamin A e’ dhalem buwenah dhuwa’, sae’ kaangguy kase’hatan matah. Manabi e guna agih kalaban tarator, bisa nyegghe’ daddhinah katarak, rabheng, ben infeksi kolat sè bisah abahaya agih ka matah[2].


 1. 1,0 1,1 http://mekarsari.com/web/agro/duwet/
 2. https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/11/30/buah-duwet-si-hitam-yang-kaya-manfaat