Lompat ke isi

Ènsiklopeḍia

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika

Ensiklopedia, otaba kadhâng èèjhâ mènangka ensiklopedi, enggi panèka dâmpè'an buku sè aesse panjelasan tentang setiap cabang elmo pangetahuan sè esusun menorot abjad otaba menorot kategori secara singkat bân padat.

Oca "ensiklopedia" eambil dhari bhesa Yunani; enkyklios paideia (ἐγκύκλιος παιδεία) sè artina sebuah lingkaran otaba pengajaran sè lengkap. Maksudnya ensiklopedia panèka sebuah pandidigan paripurna sè mencakup sadajana lingkaran elme pangetahuan. Seringkali ensiklopedia dicampurbaurkan kalaban kamus walaupun ensiklopedia-ensiklopedia jaman dahulu awalnya memang berkembang dari kamus.