Pangangghuy:Portal ns

Ḍâri Wikipèḍia bhâsa Madhurâ, lombhung pangataowan mardhika
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Bâjârina taḍâ' tèks è kaca rèya. Bâ'na ngennèng nyarè bhul-ombhul kaca rèya è kaca sè laèn, nyarè log akaè', otabâ aghâbây kaca rèya.